Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 05:47 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-01-1-03
     Využití stavebnic ve vyučování Akce č. 4-01-1-03

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktický seminář zaměřený na využití stavebnic (Merkur; Roto universal; Roto farm, fire, cars, build, aero; Seva; Boffin) ve vyučovacím procesu - sestavování, plánky, předměty, cílové skupiny žáků, průřezová témata. Zamyšlení nad využitím stavebnic ve výuce na 1. stupni ZŠ (popř. 6. a 7. tř). Nápady pro práci v ploše i prostoru obecně využitelné v různých předmětech, práce s plánkem. Vyzkoušení tvorby prostorové představy pomocí staveb z krychlí - plán, pohyb, představa, zakreslení. Práce se stavebnicemi (Merkur, lego, boffin ve výuce M, Přv, Fyz.), kterými mohou žáci nahradit práci s učebnicí nebo počítačem. Vyzkoušení situací z běžné výuky, kdy lze stavebnice použít. Nápady a prostor pro tvorbu projektu se stavebnicemi.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Jan Horák
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-6548/2018-1-370
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
24. říjen 2018 17. říjen 2018 12:30 - 16:00 hodin Železnická 460, Jičín   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 401103 číslo vzdělávací akce 4-01-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích