Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 20. duben 2019 @ 20:37 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-01-2-13
     Metody a formy práce se žáky se speciální vzdělávací potřebou Akce č. 4-01-2-13

Obsah: Podpora učitelů při vzdělávání žáků se SVP (dysgrafie, dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, ADHD). Legislativní rámec, nové přístupy k žákům. Práce se žákem se SVP - diagnostika (žák bez podpory x žák s podporou 1. stupně). Možnosti podpory žáka - přímá podpora, PLPP, IVP, úpravy obsahu a výstupů výuky, součinnost školy se školským poradenským zařízením. Praktická realizace podpory - systém hodnocení žáka, individualizace výuky, modifikace učiva, respektování specifických potřeb žáka. Komunikace se žákem a s rodiči v náročných situacích spojených s inkluzí.


Určeno:učitelům SOŠ
Lektor:Mgr. Carmen Simonová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-5758/2017-1-475
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Akce na objednávku SPŠ Jičín

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
31. srpen 2018 14. únor 2018 8:00 - 14:30 hodin SPŠ a VOŠ Jičín, Komenského náměstí 45   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 401213 číslo vzdělávací akce 4-01-2-13
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích