Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 20. září 2019 @ 07:42 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-03-1-01
     Práce s textem v kontextu přípravy k maturitě/IKAP Akce č. 4-03-1-01

Obsah: Praktický seminář k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků na SŠ. Motivace k četbě na SŠ, literární krize, dílna čtení jako nástroj k překonání krize, čtenářské strategie vedoucí k porozumění textu - praktická ukázka na společném beletristickém textu. Metody před čtením, při čtení, po čtení. Práce s věcným textem (autorský záměr, adresát textu).
Určeno:učitelům SŠ
Lektor:Mgr. Lenka Krejsová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: bez poplatku
Poznámka: S sebou přineste 2 knihy - 1 knihu pro mládež, se kterou pracujete, nebo je u vás a žáků oblíbená + 1 beletrii, kterou máte právě rozečtenou. Vzdělávací program se uskuteční v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508.
Změna lektora z důvodu PN.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
21. září 2018 14. září 2018 9:00 - 14:00 hodin SPŠ a VOŠ Jičín, Komenského náměstí 45   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 403101 číslo vzdělávací akce 4-03-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích