Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 7. červen 2020 @ 10:30 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-13-1-04
     Celostátní konference pracovníků DMI Akce č. 1-13-1-04

Obsah: 2denní konference zaměřená na problematiku výchovy a vzdělávání na domovech mládeže a internátech.
Určeno:vedoucím pracovníkům a vychovatelům domovů mládeže a internátů
Lektor:kolektiv odborných lektorů
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: KÚ Královéhradeckého kraje se nachází v historickém centru Hradce Králové na Pivovarském náměstí v blízkosti Velkého náměstí. Do místa konání konference se dostanete od hlavního nádraží ČD a terminálu HD linkami MHD č. 2, 3, 6, 7, 12 a 13 na stanici Muzeum, dále pešky na stanici Adalbertinum (pak viz popis dále), nebo linkou MHD č. 15, 16 a 17 na stanici Adalbertinum. Dále pěšky po tř. ČSA. Kousek za světelnou křižovatkou po schodech po levé straně lze vyjít k budově Regiocentra. Domov mládeže, internát a ŠJ, Vocelova 1469/5, Hradec Králové se nachází v blízkosti hl. nádraží ČD a terminálu HD (cca 5 min. chůze). Od terminálu HD pěšky k městskému okruhu (k budově bývalého ÚP), zabočit po chodníku doprava, kousek pokračovat k přechodu, přejít silnici a pokračovat k DMIŠJ (růžová budova proti přechodu).
Poplatek: 1 500 Kč
Poznámka: Ubytování a sobotní snídaně jsou zajištěny v DMIŠJ ve Vocelově ul. a budou hrazeny v hotovosti v DMIŠJ, případně u prezence. Páteční večeře je zajištěna v restauraci Nový pivovar a bude hrazena v hotovosti u prezence. Prezence účastníků bude probíhat od 10:00 do 11:45 hodin ve foyeru před zasedacím sálem zastupitelstva na KÚ Královéhradeckého kraje, kde se uskuteční páteční odpolední program. Sobotní program proběhne v zasedacích místnostech v prostorách KÚ Královéhradeckého kraje. Pozvánka s podrobnými informacemi k programu a organizaci konference a návratkou s objednávkou ubytování a stravování (hrazených na místě) bude všem přihlášeným zaslána na mailovou adresu uvedenou na přihlášce. Konference není akreditována MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
8. - 9. listopad 2019 17. září 2019 zahájení ve 12:00 hodin, závěr ve 14:00 hodin KÚ Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 113104 číslo vzdělávací akce 1-13-1-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích