Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 5. duben 2020 @ 20:00 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-00-1-08
     GDPR - nová pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů II Akce č. 1-00-1-08

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář navazující na program realizovaný 15. 3. 2018, který poskytne praktičtější informace ke zpracovávání osobních údajů podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů - základní povinnosti správce a jejich uplatňování v praxi, reakce na stanovená opatření a zpětná vazba z dosavadní praxe v aplikaci nařízení v rámci školských subjektů, působení pověřence pro ochranu osobních údajů a zpětná vazba z praxe, důležité vnitřní předpisy apod. Diskuse a řešení konkrétních případů.
Určeno:vedoucím pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení
Lektor:JUDr. Eva Janečková
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD z nástupiště D2 linkou MHD č. 24 , vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží), nebo č. 9, vystoupit na téže zastávce (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené a Metropolitní univerzitě Praha, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 1. patra a dát se doprava do učebny označené P1. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě Praha, která sídlí ve stejné budově)
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
9. listopad 2018 02. listopad 2018 9:00 - 14:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100108 číslo vzdělávací akce 1-00-1-08
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích