Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 23. říjen 2019 @ 04:55 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-02-1-05
     Hry v přípravě k matematice MŠ Akce č. 4-02-1-05

Obsah: Prožitkový seminář s praktickými ukázkami her v přípravě k matematice. Diagnostický charakter her - děti 3-4 leté, 4-5 leté, 5-6 leté. Prvky pravděpodobnosti v hrách, využití stavebnice v počátcích kombinatoriky, zvětšování, zmenšování v 2D a 3D. Práce s modelínou, sádrou a novinami. Druhy labyrintů a jejich využití pro rozvoj matematických představ. Náměty na hry a jejich využití v předškolním věku, v početné skupině dětí (běžná třída v MŠ). Ukázka práce se skupinou dětí - demonstrace.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:PhDr. Michaela Kaslová, CSc.
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: S sebou přineste kostky (6 - 8 stejně velikých, i polepené), papíry, noviny a nůžky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
31. říjen 2018 21. říjen 2018 9:00 - 13:30 hodin MŠ Máj, Jičín, Pod Koželuhy 171   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 402105 číslo vzdělávací akce 4-02-1-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích