Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 05:10 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-10-1-03
     Tvořivá výtvarná dílna Akce č. 3-10-1-03

Obsah: Praktická dílna. Inspirace, nabídka různých technik. Vyhotovení vlastního originálního výrobku ze snadno dostupných materiálů, zpracování odpadového materiálu. Neobvyklé výtvarné techniky, práce s průklepovým papírem, klovatinou, s pergamenovým papírem. Využití kopírky pro tvořivou práci, příprava tiskátek a jejich využití na několik způsobů, malování na hedvábí, mramorování, škrobový papír, techniky pro nejmenší děti a další netradiční techniky jako formy práce s výtvarně netalentovanými dětmi.
Určeno:učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ, vychovatelům školských zařízení a pedagogům volného času
Lektor:PaedDr. Hana Vavřínová
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 650 Kč (včetně materiálu)
Poznámka: S sebou přineste pracovní oděv.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
23. říjen 2018 15. říjen 2018 10:00 - 14:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 310103 číslo vzdělávací akce 3-10-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích