Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 22. květen 2019 @ 06:55 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-10-1-03
     Tvořivá výtvarná dílna Akce č. 2-10-1-03

Obsah: Praktická dílna. Inspirace, nabídka různých technik. Vyhotovení vlastního originálního výrobku ze snadno dostupných materiálů, zpracování odpadového materiálu. Neobvyklé výtvarné techniky, práce s průklepovým papírem, klovatinou, s pergamenovým papírem. Využití kopírky pro tvořivou práci, příprava tiskátek a jejich využití na několik způsobů, malování na hedvábí, mramorování, škrobový papír, techniky pro nejmenší děti a další netradiční techniky jako formy práce s výtvarně netalentovanými dětmi.
Určeno:učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ, pedagogům volného času a vychovatelům školských zařízení
Lektor:PaedDr. Hana Vavřínová
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 650 Kč (včetně materiálu)
Poznámka: S sebou přineste přezůvky a pracovní plášť.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
27. listopad 2018 20. listopad 2018 9:30 - 13:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 210103 číslo vzdělávací akce 2-10-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích