Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Čtvrtek, 19. září 2019 @ 02:31 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-05-1-03
     Zajímavé metody výuky moderních dějin Akce č. 1-05-1-03

Obsah: Interpretace témat z období po 2. světové válce v ČSR s využitím pracovních listů, prezentací, vzpomínek pamětníků, mezipředmětových vztahů a fotografií. Ukázky zpracování témat - odsun Němců z ČSR (příčiny, mezinárodní kontext, divoký odsun, případy excesů), důsledky odsunu (organizovaný odsun, proměna krajiny Sudet, výměna obyvatel), 50. léta 20. století u nás (perzekuce různých společenských skupin, kolektivizace), 50. a 60. léta 20. století ve světě (represe za vlády Stalina, korejská válka, karibská krize). Práce s pojmy (totalita, demokracie, nacionalismus a vlastenectví, i s přesahem do dnešní doby).
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ, SŠ a VOŠ
Lektor:Mgr. Milan Ryjáček
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
1. listopad 2018 ----------     9:00 - 15:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 105103 číslo vzdělávací akce 1-05-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích