Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 03:52 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-02-1-01
     Polytechnická výchova v MŠ aneb Tunely a mosty krátí vzdálenosti Akce č. 2-02-1-01

Obsah: Seminář v časové dotaci 8 hodin, zaměřený na oblast polytechnického vzdělávání v MŠ. Rozvoj konstrukčních dovedností dětí při práci se dřevem, přírodním materiálem a se stavebnicí. Zásobník aktivit pro práci s technickým tématem - pohybové a společenské hry, činnosti estetické a pracovní výchovy. Příklady staveb různých typů mostů pomocí dostupných materiálů (papír, dřevěné hranoly, špachtle, špejle, provázek). Hodnocení úrovně manuálních i rozumových schopností dítěte podle typu zvládnuté stavby, druhu použitého materiálu a způsobu řešení. Ukázky obrazového materiálu, doporučení ověřených výukových pomůcek a internetových zdrojů.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Šárka Gabrielová
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-12568/2017-1-741
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
17. říjen 2018 10. říjen 2018 8:30 - 15:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 202101 číslo vzdělávací akce 2-02-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích