Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 03:10 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-02-1-02
     Prostorová a plastická tvorba Akce č. 1-02-1-02

Obsah: Náměty do výtvarné a pracovní výchovy - využití snadno dostupných materiálů, tvořivá hra s materiálem, rozvoj výtvarných a pracovních dovedností, haptického a prostorového vnímání. Plastická tvorba - muchláž, pískování, pastování, koláž (kočičí jazýčky, stopy v písku, hrátky s texturou). Prostorová tvorba - tvoření z papíru a hrátky s hlínou (slepice, opice, sněhulák, žába).
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Bc. Tereza Išová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Poplatek: 550 Kč
Poznámka: S sebou přineste lepidlo a 4 ks čtvrtek A4.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
5. říjen 2018 30. září 2018 9:00 - 13:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102102 číslo vzdělávací akce 1-02-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích