Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 17. říjen 2018 @ 19:12 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-10-1-06
     Kreativní recyklace ve výtvarné výchově Akce č. 1-10-1-06

Obsah: Náměty na výtvarné činnosti s využitím odpadových materiálů a jejich kreativní recyklací. Rozvoj výtvarných, polytechnických a pracovních dovedností a ekologického cítění žáků. Kreativní tvorba s tradičními (papír, plast, kov, sklo) i méně tradičními materiály (CD, textil, obaly).
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ a vychovatelům ŠD
Lektor:Bc. Tereza Išová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Poplatek: 550 Kč
Poznámka: S sebou přineste lepidlo a 4 čtvrtky A4.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
6. listopad 2018 ----------     9:00 - 13:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Královépřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 110106 číslo vzdělávací akce 1-10-1-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích