Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 22. květen 2019 @ 07:42 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-10-1-06
     Kreativní recyklace ve výtvarné výchově Akce č. 1-10-1-06

Obsah: Náměty na výtvarné činnosti s využitím odpadových materiálů a jejich kreativní recyklací. Rozvoj výtvarných, polytechnických a pracovních dovedností a ekologického cítění žáků. Kreativní tvorba s tradičními (papír, plast, kov, sklo) i méně tradičními materiály (CD, textil, obaly).
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ a vychovatelům ŠD
Lektor:Bc. Tereza Išová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Poplatek: 550 Kč
Poznámka: S sebou přineste lepidlo nebo Herkules, 4 čtvrtky A4 a případně ukázku materiálu, který se chystáte použít při školní tvorbě, příp. jej chcete jako přebytkový poskytnout nebo vyměnit.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
6. listopad 2018 ----------     9:00 - 13:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 110106 číslo vzdělávací akce 1-10-1-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích