Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 05:54 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-02-1-01
     Projektové tvůrčí dílny v MŠ dle ročních období Akce č. 4-02-1-01

Obsah: Tvůrčí pracovní dílna zaměřená na využití projektů v MŠ dle ročních období s propojením výtvarných, pracovních, hudebně pohybových i dramatických aktivit. Rozvoj smyslového vnímání dětí a současně propojení s logopedickou prevencí a rozvojem grafomotoriky. Téma Pekla vdolky z bílé mouky - zpracování starých tradic a svátků - propojení se všemi denními aktivitami, využití stavebnic a her. Náměty na zpracování dalšího projektu na jiné téma a roční období (Martin na bílém koni, Mikuláš ztratil plášť, Lucky, Vánoce, Tři králové, Masopust, Velikonoce, Den země..).
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Václava Tmejová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
2. říjen 2018 25. září 2018 9:00 - 14:00 hodin Železnická 460, Jičín   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 402101 číslo vzdělávací akce 4-02-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích