Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Čtvrtek, 20. červen 2019 @ 02:00 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-1-10
     Centra aktivit jako nekonečný zdroj situací k učení Akce č. 1-01-1-10

Akce byla zrušena !

Obsah: Seznámení s principem fungováni center aktivit - oblasti, časové dotace, struktura aktivit. Typy úkolů v centrech - jaké cíle sledují a co rozvíjejí, příklady v jednotlivých oblastech výuky. Funkce žáků v centrech v souvislosti s jejich osobnostně sociálním rozvojem, motivací, aktivizací, týmovou spoluprací. Modelové situace - nastavení cíle výuky, rozvoj komunikačních dovedností, použití popisné zpětné vazby. Klady a zápory výuky v centrech aktivit, náměty na adaptace do vlastní výuky.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Pavlína Moravcová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Poplatek: 650 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
15. říjen 2018 ----------     9:00 - 14:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101110 číslo vzdělávací akce 1-01-1-10
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích