Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 14. prosinec 2018 @ 09:01 CET
Podrobný popis akce číslo 1-01-1-11
     Úspěšný přechod dítěte z MŠ do ZŠ - POZOR! TERMÍNY 2 X 4h SEMINÁŘE 23.10 A 8.11.2018 ZRUŠENY, NÁHRADNÍ TERMÍN 25.1.2019, 9:00 - 16:00 HODIN (8h v jednom dni) Akce č. 1-01-1-11

Obsah: Základní teoretická východiska a praktické poznatky k úspěšnému zvládnutí přestupu dítěte z MŠ do 1. ročníku ZŠ. Psychický, fyzický a motorický vývoj dítěte nastupujícího a absolvujícího 1. ročník. Tradiční i netradiční metody a cíle práce s dětmi a jejich přínosy a úskalí. Formy práce - individuální a skupinová, aktivní a pasivní, nápodoba, hra, instruktáž, výtvarné činnosti vedoucí k uvolnění ruky a intuitivně správnému držení tužky. Význam a způsob vymezení pravidel a hranic. Individuální přístup k dítěti podporující všestranný vývoj jeho osobnosti a zvládání zátěžových situací spojených s nástupem do školy.
Určeno:učitelům MŠ a 1. ročníku ZŠ, zejména začínajícím
Lektor:Mgr. Martina Černá
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-5758/2017-1-475
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
25. leden 2019 ----------     9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Královépřihlásit se Přihláška na všechny termíny
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101111 číslo vzdělávací akce 1-01-1-11
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích