Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 20. květen 2019 @ 04:46 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-1-11
     Úspěšný přechod žáka z MŠ do ZŠ Akce č. 1-01-1-11

Obsah: Základní teoretická východiska a praktické poznatky k úspěšnému zvládnutí přestupu dítěte z MŠ do 1. ročníku ZŠ. Psychický, fyzický a motorický vývoj dítěte nastupujícího a absolvujícího 1. ročník. Tradiční i netradiční metody a cíle práce s dětmi a jejich přínosy a úskalí. Formy práce - individuální a skupinová, aktivní a pasivní, nápodoba, hra, instruktáž, výtvarné činnosti vedoucí k uvolnění ruky a intuitivně správnému držení tužky. Význam a způsob vymezení pravidel a hranic. Individuální přístup k dítěti podporující všestranný vývoj jeho osobnosti a zvládání zátěžových situací spojených s nástupem do školy.
Určeno:učitelům MŠ a 1. ročníku ZŠ, zejména začínajícím
Lektor:Mgr. Martina Černá
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-5758/2017-1-475
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít kolem prodejny Kubík směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
25. leden 2019 18. leden 2019 9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška na všechny termíny
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101111 číslo vzdělávací akce 1-01-1-11
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích