Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 20. květen 2019 @ 05:19 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-03-1-03
     Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Akce č. 1-03-1-03

Akce byla zrušena !

Obsah: 3dílný kurz v celkové časové dotaci 24 hodin, zaměřený na informační a metodickou podporu v rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků. Náměty na rozvoj čtenářských dovedností, na sestavení čtenářské dílny pro žáky, na modernizaci výuky v souvislosti s tématy mediální výchovy. Příklady využití obrazového materiálu reklamy (popis, vytváření hypotéz, doplňování textu, vlastní tvorba atd.) a tištěných autentických materiálů (práce s chybou, tvorba vlastního textu, hry s jazykem atd.). Ukázky zařazení audiovizuálních prostředků do výuky (nácvik porozumění nonverbálního vyjádření, rozpoznání funkce obrazu, zvuku, výběru jazykových prostředků, vnímání multikulturních zvláštností atd.). Kde a jak hledat literaturu a další zdroje k danému tématu ve výuce českého jazyka a literatury. Jak využít k této problematice lekce informačního vzdělávání v knihovně, jaké jsou možnosti spolupráce s knihovnou v různých etapách přípravy na výuku i při vlastní realizaci výuky.
Určeno:učitelům českého jazyka 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Jarmila Sulovská
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-28564/2017-1-1198
Poplatek: 3 000 Kč
Poznámka: Termíny dalších 2 částí kurzu budou upřesněny po naplnění kurzu.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
19. říjen 2018 ----------     9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566,Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 103103 číslo vzdělávací akce 1-03-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích