Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 05:28 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-04-1-02
     Ukázka výuky AJ na 1. stupni ZŠ Akce č. 4-04-1-02

Obsah: Ukázka výuky AJ ve 3. ročníku ZŠ a předání zkušeností pedagoga, který nevyučuje ve své kmenové třídě. Práce s učebnicemi Start with Click New, variabilní aktivity bez učebnic, samostatná, párová, skupinová práce, využití různých způsobů práce, rejstřík postupů. Rozbor a nabídka námětů využívaných při práci s žáky různé jazykové úrovně, výměna zkušeností.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Jitka Tománková
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 500 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky. Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
23. leden 2019 17. leden 2019 9:00 - 12:00 hodin Železnická 460, Jičín   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 404102 číslo vzdělávací akce 4-04-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích