Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 20. duben 2019 @ 20:34 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-42
     Konfliktní situace ve škole - OBJEDNÁVKA Akce č. 1-01-2-42

Obsah: Co je konflikt, jak a proč konflikty vznikají. Přístup ke konfliktům - jak jim předcházet a jak ke konfliktům přistupovat, nejčastější příčiny konfliktních situací. Zásady pro jednání při konfliktních situacích, zásady pro jednání s rodiči, s konfliktními dětmi a žáky, s kolegy - vybrané ukázky. Styly řešení konfliktů, zvládání konfliktů a konfliktních situací, strategie řešení konfliktů - individuální a skupinové řešení praktických situací ve škole ale i např. v běžném životě. Techniky zvládání konfliktů, jak jednat s problematickými dětmi, žáky, rodiči, kolegy apod. Ukázka vybrané situace správné komunikace při konfliktních situacích, rozbor.
Určeno:pedagogům ZŠ B. Němcové, Jaroměř
Lektor:PhDr. Petra Vávrová
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-943/2016-1-162
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Program na objednávku ZŠ B. Němcové, Jaroměř

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
27. - 28. duben 2018 27. březen 2018 zahájení 9:30, ukončení ve 16:30 hodin Janské Lázně   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101242 číslo vzdělávací akce 1-01-2-42
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích