Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 17. říjen 2018 @ 18:23 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-02-1-04
     Osobnostně sociální rozvoj pedagogů MŠ - ze zdravotních důvodů lektorky bude program PŘESUNUT NA JARO 2019 !!! Akce č. 3-02-1-04

Akce byla zrušena !

Obsah: 2dílný seminář v celkové časové dotaci 16 hodin zaměřený na seznámení s technikami a možnostmi sebepoznání, sebereflexe a duševní hygieny. Praktické vyzkoušení a sdílení různých technik a nabytí nových vlastních zkušeností, týkajících se vnímání sebe sama v různých situacích, poznávání a pojmenovávání svých prožitků, myšlenek, schopností a dovedností. Stanovení plánu dalšího osobního rozvoje. Zvyšování vnímavosti, vlastních komunikačních dovedností, rozvoj pozorného, uvědomělého naslouchání a pozorování. Rozvoj aktivní slovní zásoby a ukázky, jak využívat zejména popisný jazyk a efektivní otázky.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Martina Černá
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 2 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste pohodlné oblečení a přezůvky. Upozorňujeme, že kalkulace výše účastnického poplatku na tento vzdělávací program je prováděna s předpokladem určitého počtu účastníků. V případě nižšího počtu přihlášených zájemců je realizace programu možná pouze za podmínky navýšení účastnického poplatku, k němuž by došlo po předchozím projednání se všemi přihlášenými.

U programu došlo ke změně: termíny 26.10.2018 a 27.10.2018 byly zrušeny ze zdravotních důvodů lektorky a program bude přesunut na NOVÉ TERMÍNY na jaro 2019. Termíny budou účastníkům zaslány.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
26. říjen 2018 18. říjen 2018 9:00 - 15:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
27. říjen 2018 18. říjen 2018 9:00 - 15:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 302104 číslo vzdělávací akce 3-02-1-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích