Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 03:10 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-02-1-04
     Osobnostně sociální rozvoj pedagogů MŠ - ze zdravotních důvodů lektorky je program PŘESUNUT na jaro 2019 - NOVÉ termíny 22.3.2019 a 23.3.2019 !!! Akce č. 3-02-1-04

Akce byla zrušena !

Obsah: 2dílný seminář v celkové časové dotaci 16 hodin zaměřený na seznámení s technikami a možnostmi sebepoznání, sebereflexe a duševní hygieny. Praktické vyzkoušení a sdílení různých technik a nabytí nových vlastních zkušeností, týkajících se vnímání sebe sama v různých situacích, poznávání a pojmenovávání svých prožitků, myšlenek, schopností a dovedností. Stanovení plánu dalšího osobního rozvoje. Zvyšování vnímavosti, vlastních komunikačních dovedností, rozvoj pozorného, uvědomělého naslouchání a pozorování. Rozvoj aktivní slovní zásoby a ukázky, jak využívat zejména popisný jazyk a efektivní otázky.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Martina Černá
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 2 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste pohodlné oblečení a přezůvky. Upozorňujeme, že kalkulace výše účastnického poplatku na tento vzdělávací program je prováděna s předpokladem určitého počtu účastníků. V případě nižšího počtu přihlášených zájemců je realizace programu možná pouze za podmínky navýšení účastnického poplatku, k němuž by došlo po předchozím projednání se všemi přihlášenými.

U programu došlo ke změně: termíny 26.10.2018 a 27.10.2018 byly zrušeny ze zdravotních důvodů lektorky a program bude přesunut na NOVÉ TERMÍNY na jaro 2019 - 22.3.2019 a 23.3.2019.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
26. říjen 2018 18. říjen 2018 9:00 - 15:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
27. říjen 2018 18. říjen 2018 9:00 - 15:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 302104 číslo vzdělávací akce 3-02-1-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích