Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 23. říjen 2019 @ 05:17 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-02-1-03
     Papírování aneb Hrátky s papírem Akce č. 3-02-1-03

Obsah: Tvořivá pracovní dílna zaměřená na možnosti práce s papírem v prostředí MŠ, jeho další využití z ekologického hlediska při výchově dětí k šetrnému způsobu života s uplatněním environmentálních prvků. Praktické vyzkoušejí práce s papírem jako materiálem pro papírové hrátky při výtvarných a pracovních činnostech, pohybových činnostech a aktivitách, hudebních činnostech. Seznámení s možnostmi recyklace papíru a postupem výroby vlastního ručního papíru z odpadového materiálu v podmínkách MŠ.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Jana Venclová
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: U programu došlo ke změně termínu z 12.10.2018 na NOVÝ TERMÍN 6.12.2018 z důvodu nemoci lektorky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
6. prosinec 2018 28. listopad 2018 9:00 - 14:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 302103 číslo vzdělávací akce 3-02-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích