Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 05:09 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-02-1-03
     Individualizace vzdělávání v mateřské škole Akce č. 1-02-1-03

Akce byla zrušena !

Obsah: 5dílný kurz v celkové časové dotaci 40 hodin, zaměřený na individualizaci jako komplexní přístup ve vzdělávání a jeho ukotvení do praxe předškolního vzdělávání. Komplex strategií, dovedností a kompetencí pedagogů, využitelných při plánování, realizaci a evaluaci předškolního vzdělávání. Východiska v kontextu RVP PV a specifik vnímání, myšlení a učení se dětí předškolního věku. Projektování individualizovaného vzdělávání - možnosti plánování integrovaných bloků i dílčích témat na úrovni školního i třídního vzdělávacího programu. Organizační a vzdělávací strategie individualizovaného vzdělávání, důraz na samostatné aktivity (volná spontánní hra, samostatné nepřímo řízené činnosti, kooperativní činnosti). Vyhodnocování individuálních pokroků v učení dětí - co a jak u dítěte sledovat a hodnotit, jak zachycovat poznatky o dítěti, jaké podmínky a zásady při tom dodržet. Portfolio dítěte jako součást individualizace vzdělávání - obsah a varianty, dokumentace portfolií, způsoby vyhodnocování pokroků dítěte, využití ve spolupráci s rodiči.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Věra Krejčová, Ph.D.
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Poplatek: 6 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste alespoň 1 portfolium konkrétního dítěte a další ukázky materiálů k vyhodnocování dětí (záznamový arch o dětech, diagnostický list atp.). Osvědčení bude účastníkům vydáno po absolvování celého kurzu.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
10. říjen 2018 ----------     9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
1. listopad 2018 ----------     9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
26. listopad 2018 ----------     9:30 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
8. leden 2019 ----------     9:30 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
24. leden 2019 ----------     9:30 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102103 číslo vzdělávací akce 1-02-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích