Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 20. duben 2019 @ 21:08 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-01-1-05
     Dyslexie a dysortografie prakticky Akce č. 4-01-1-05

Obsah: Dyslexie - vhled do problematiky a reedukace. Dysortografie - grafická stránka písemného projevu, aplikace gramatických pravidel, písemný projev, písanky, diktáty; reedukace. Hodnocení a klasifikace. Pomůcky pro reedukaci. Možnosti kompenzace poruchy. SPU a psychický vývoj dítěte. Dítě s SPU a rodina.
Určeno:učitelům ZŠ a speciálním pedagogům se základní znalostí specifických poruch učení
Lektor:doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24546/2018-1-817
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
8. leden 2019 20. prosinec 2018 9:00 - 14:00 hodin Železnická 460, Jičín   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 401105 číslo vzdělávací akce 4-01-1-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích