Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 05:07 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-10-1-02
     Veselé písničky pro mladší školáky - akce přesunuta na NOVÝ TERMÍN 2. 4. 2019 !!! Akce č. 3-10-1-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktický hudební seminář zaměřený na seznámení s různými druhy písniček a jejich efektivním využitím při pedagogické práci se žáky. Zařazování písniček do výuky v řadě vyučovacích předmětů jako získání podpory k motivaci žáků v učení se cizímu jazyku.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ a speciálních škol
Lektor:Mgr. Zdeněk Petržela
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-28564/2017-1-1198
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: Akce byla přesunuta do 2. pololetí 2018/2019 z důvodu plánované odstávky elektrické energie v místě konání na NOVÝ TERMÍN 2. 4. 2019 !!!

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
19. říjen 2018 11. říjen 2018 9:00 - 13:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 310102 číslo vzdělávací akce 3-10-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích