Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 22. říjen 2018 @ 06:27 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-10-1-12
     Voda, voděnka... Akce č. 1-10-1-12

Obsah: Seminář nabízející vhodný výběr písní s tématikou vody a studánek, doplněný hrami a motivacemi. Hledání možností, jak rozvinout přirozenou cestou dětský hlas. Jak přiblížit dětem lidovou tradici Slavností otvírání studánek, které jsou spojeny se zpěvy, tanci a obřadním čištěním studánek po zimě. Seznámení se základními principy hlasové techniky prostřednictvím netradičních hlasových cvičení. Správné pěvecké návyky a jejich vliv na rozvoj a udržení kvality řeči, a to zejména v dětském věku, kdy je proces osvojování dovedností nejpřirozenější. Způsoby zvládání hlasové únavy při výkonu pedagogického povolání, principy správného používání hlasu tak, aby hlas zněl dostatečně silně, měl příjemnou barvu a přitom se minimálně unavoval.
Určeno:učitelům ZŠ a ZUŠ
Lektor:Mgr. Kateřina Sluková
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program je v akreditačním řízení
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
16. leden 2019 ----------     9:00 - 13:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Královépřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 110112 číslo vzdělávací akce 1-10-1-12
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích