Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 05:56 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-10-1-12
     Voda, voděnka... Akce č. 1-10-1-12

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář nabízející vhodný výběr písní s tématikou vody a studánek, doplněný hrami a motivacemi. Hledání možností, jak rozvinout přirozenou cestou dětský hlas. Jak přiblížit dětem lidovou tradici Slavností otvírání studánek, které jsou spojeny se zpěvy, tanci a obřadním čištěním studánek po zimě. Seznámení se základními principy hlasové techniky prostřednictvím netradičních hlasových cvičení. Správné pěvecké návyky a jejich vliv na rozvoj a udržení kvality řeči, a to zejména v dětském věku, kdy je proces osvojování dovedností nejpřirozenější. Způsoby zvládání hlasové únavy při výkonu pedagogického povolání, principy správného používání hlasu tak, aby hlas zněl dostatečně silně, měl příjemnou barvu a přitom se minimálně unavoval.
Určeno:učitelům ZŠ a ZUŠ
Lektor:Mgr. Kateřina Sluková
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32838/2018-1-977
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít kolem prodejny Kubík směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
16. leden 2019 09. leden 2019 9:00 - 13:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 110112 číslo vzdělávací akce 1-10-1-12
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích