Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 20. květen 2019 @ 04:45 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-01-1-03
     Etické a psychologicko-pedagogické aspekty práce s dětmi z odlišného sociokulturního prostředí Akce č. 3-01-1-03

Obsah: Seminář zaměřený na problematiku práce s dětmi a žáky z odlišného sociokulturního prostředí. Nástin možností, jak lze předcházet problémovým situacím ve skupině, třídě, škole. Faktory ovlivňující komunikaci s dětmi a žáky z odlišného sociokulturního prostředí. Specifika asijských dětí, specifikum života muslimských rodin - pedagogicko-psychologické aspekty práce s dětmi z těchto sociokulturních prostředí a nástin prevence problémových situací vycházejících z odlišnosti kultur.
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ a vychovatelům školských zařízení
Lektor:PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-27228/2015-1-776
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: bez poplatku
Poznámka: Vzdělávací program je realizován za finančního příspěvku Královéhradeckého kraje na prevenci rizikového chování.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
5. říjen 2018 27. září 2018 9:00 - 13:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 301103 číslo vzdělávací akce 3-01-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích