Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 19. říjen 2018 @ 18:43 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-1-18
     Pedagogická komunikace a práce s emocemi Akce č. 1-01-1-18

Obsah: Způsoby mezilidské komunikace v souvislosti s fungováním lidského mozku. Praktické informace k řešení obtížných a emočně vypjatých komunikačních situací ve školním prostředí. Vzájemné porozumění a lidský mozek - proč to vidí každý po svém, jistota jako primární potřeba mozku, cíl komunikace. Jak dosahovat v komunikaci porozumění, jak změnit nebo upevnit chování komunikačního partnera. Jak poskytovat druhým zpětnou vazbu jako nástroj pro ošetřování vztahu. Co s vlastními emocemi ve vypjatých komunikačních situacích.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ, SŠ a VOŠ
Lektor:PhDr. Zdenko Matula
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
26. listopad 2018 ----------     9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101118 číslo vzdělávací akce 1-01-1-18
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích