Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 7. červen 2020 @ 11:07 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-05-1-01
     Islám a arabská společnost a kultura Akce č. 4-05-1-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Historie a charakter islámu s důrazem na jeho konfrontaci s moderní dobou prostřednictvím tzv. náboženského práva. Kontakty a vztahy islámu, židovství a křesťanství ve středověku a novověku. Arabská kultura a její role ve společnosti. Vývoj arabské společnosti s důrazem na změny v 19. a 20. století. Vztah arabských států, Evropy a USA. Role evropského kolonialismu a americké přítomnosti v regionu. Role OSN. Obchod s ropou. Kořeny dnešní krizové situace: Arabské jaro, ekonomika a demografie, srážka tradice a moderní doby, vznik islamismu, války a uprchlíci. Současná situace na Blízkém Východě: mocenský boj Íránu (šíitský islám) a Saudské Arábie (sunnitský islám) a jejich spojenců.
Určeno:učitelům společenskovědních předmětů ZŠ, SŠ a VOŠ, dalším zájemcům
Lektor:Mgr. Terezie Dubinová, Ph.D.
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
18. říjen 2018 11. říjen 2018 9:00 - 13:15 hodin Železnická 460, Jičín   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 405101 číslo vzdělávací akce 4-05-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích