Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 17. říjen 2018 @ 18:42 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-02-1-13
     Sociální rozvoj dětí v MŠ Akce č. 1-02-1-13

Obsah: Seminář v časové dotaci 8 hodin, zaměřený na rozvoj profesních dovedností učitelů mateřských škol v oblasti budování respektujícího přístupu k dítěti a vytvoření optimálních psychosociálních podmínek jeho vývoje. Náměty na rozvíjení prosociálního jednání dětí v propojení s aktivitami čtenářské a matematické pregramotnosti. Projektové a herní činnosti k budování pozitivních vztahů mezi dětmi, k posílení jejich zdravého sebevědomí v kolektivu, k podpoře jejich individuálních schopností a dovedností, k odbourání pocitů nejistoty, strachu a bezradnosti v komunikaci s vrstevníky i s dospělými.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:PaedDr. Iva Tomášková
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program je v akreditačním řízení
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
17. leden 2019 ----------     9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102113 číslo vzdělávací akce 1-02-1-13
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích