Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 22. říjen 2018 @ 05:43 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-00-1-10
     Ředitel a jeho kolektiv Akce č. 1-00-1-10

Obsah: Prožitkový seminář přinášející psychologický pohled na kolektiv z různých aspektů, na zákonitosti jeho fungování a způsoby a možnosti jeho vedení a ovlivňování. Všímavost a její úloha při vedení kolektivu. Role v konkrétní sociální skupině. Tým versus kolektiv. Dynamika vývoje kolektivu. Sebereflexe a sebepotvrzování. Osobnostní dispozice a stanovení kolektivního cíle. Formy satisfakcí. Osobnost ředitele a osobnost učitele v konfrontaci s funkcí a záměrem školy.
Určeno:ředitelům ZŠ a SŠ
Lektor:PhDr. Jan Svoboda
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
22. listopad 2018 15. listopad 2018 9:00 - 14:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Královépřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100110 číslo vzdělávací akce 1-00-1-10
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích