Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 20. září 2019 @ 07:46 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-04-1-09
     Individualizovaný kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 - A2 (část 1/2) - AKCE NA OBJEDNÁVKU Akce č. 1-04-1-09

Obsah: Kurz v celkové časové dotaci 80 hodin určený pro velmi malou skupinu lidí a s vysokou intenzitou výuky a maximálního individuálního přístupu vyučujícího k účastníkům. Kurz nabídne prohloubení, procvičování a upevňování gramatiky, další osvojování, procvičování a rozšiřování slovní zásoby. Navazuje na úroveň A2 dle SERR.
Určeno:učitelům ZŠ
Lektor:Mgr. Lenka Kopecká
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-5758/2017-1-475
Poplatek: smluvní cena

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
září 2018 14. srpen 2018 každou středu 15:30 - 17:00 hodin ZŠ a MŠ J. Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 104109 číslo vzdělávací akce 1-04-1-09
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích