Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 23. říjen 2019 @ 04:43 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-02-1-02
     Učme děti zdravě zpívat Akce č. 5-02-1-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Základní principy hlasové techniky a hlasové hygieny v praxi pedagoga MŠ. Příčiny hlasových nedostatků a nebezpečí hlasové únavy při práci s dětmi. Vliv zpěvu na zdraví a psychiku dětí. Souvislosti mezi správnými pěveckými návyky a kvalitou rozvoje řeči. Jak zjistit hudebnost u dětí předškolního věku. Dovednost rozpoznání hlasových nedostatků u dětí a jaká opatření přijmout (vedení dítěte, spolupráce s rodiči, pomoc odborníka). Náměty k využití kvalitních hudebních příkladů a možnosti zlepšování dětského hlasu podle slyšeného vzoru. Hra, umělecká kreativita a radost jako základ rozvoje hlasu u dětí. Ukázky sluchových a hlasových cvičení pro využití při práci v MŠ.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Kateřina Sluková
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
3. říjen 2018 26. září 2018 9:00 - 15:00 hodin Náchod - bude upřesněno   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 502102 číslo vzdělávací akce 5-02-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích