Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 23. říjen 2019 @ 05:21 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-02-1-07
     Společné vzdělávání v mateřské škole Akce č. 5-02-1-07

Obsah: 2dílný kurz v celkové časové dotaci 16 hodin, zaměřený na rozvoj dovedností v oblasti realizace společného vzdělávání. Školská legislativa upravující společné vzdělávání. Přehled podpůrných opatření. Pedagogická, speciálně pedagogická a psychologická diagnostika v prostředí MŠ, navržení a koordinace konkrétních intervenčních opatření. Podpůrná opatření 1. stupně - přehled, specifika, postupy při poskytování. Plán pedagogické podpory - tvorba, realizace, vyhodnocení, význam. Příklady postupů vytváření podpůrných opatření 1. stupně. Podpůrná opatření 2.-5. stupně - přehled, specifika, postupy při poskytování. Individuální vzdělávací plán - tvorba, realizace, vyhodnocení, význam. Financování podpůrných opatření. Úpravy, změny a inovace ŠVP PV v souladu se změnami právních předpisů upravujících společné vzdělávání a v souladu se změnami s RVP PV. Autoevaluace mateřské školy, evaluační systém, vlastní hodnocení školy a legislativa, evaluace ŠVP.
Určeno:ředitelům a učitelům MŠ a speciálních MŠ
Lektor:Mgr. Martina Černá
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-956/2017-1-205
Poplatek: 4 000 Kč
Poznámka: Upozorňujeme, že kalkulace výše účastnického poplatku na tento vzdělávací program je prováděna s předpokladem určitého počtu účastníků. V případě nižšího počtu přihlášených zájemců je realizace programu možná pouze za podmínky navýšení účastnického poplatku, k němuž by došlo po předchozím projednání se všemi přihlášenými.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
16. listopad 2018 09. listopad 2018 13:00 - 19:00 hodin MŠ Na Františku, Nové Město nad Metují, Na Františku 845   Přihláška na všechny termíny
17. listopad 2018 09. listopad 2018 8:00 - 17:00 hodin MŠ Na Františku, Nové Město nad Metují, Na Františku 845    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 502107 číslo vzdělávací akce 5-02-1-07
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích