Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 17. říjen 2018 @ 18:21 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-02-1-11
     Neukázněné dítě v předškolním věku Akce č. 1-02-1-11

Obsah: Komplexní přístup k řešení kázeňských problémů dětí v předškolním věku v souvislosti s jejich bio-psycho-sociálními zvláštnostmi. Příčiny nevhodného chování pramenící z fyzických zvláštností dítěte (neodhalené smyslové vady, alergie, obezita), z psychických odlišností (LMP, nadané dítě, vady řeči, citová deprivace), z vlivů společenských a rodinných (podpora inkluzivního vzdělání, vliv tabletů a PC, materiální zajištění rodin, styly rodinné výchovy, střídavá péče), z hlediska závažností - od mírných obtíží přechodného charakteru až po poruchy chování (ADHD/ADD). Doporučené postupy pro práci s dětmi a spolupráci s rodinou.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-943/2016-1-162
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
9. leden 2019 ----------     9:00 - 14:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102111 číslo vzdělávací akce 1-02-1-11
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích