Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 03:09 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-02-1-08
     Hudba v pohybu a pohyb v hudbě Akce č. 1-02-1-08

Obsah: Využití hudby a pohybu a jejich pozitivních účinků v práci s dětmi. Náměty na rozvoj hudebně-pohybové koordinace a estetického cítění pomocí přirozených hudebních činností. Aktivity na soustředění, zaměření pozornosti na sluchové vjemy, poznávání předmětů podle zvuku, určování délky a intenzity zvuku, poznávání písní podle melodie. Činnosti hudebně pohybové průpravy - základní taneční kroky, chůze, běh, poskočný krok, přísunný krok, cval, taneční pohyby hlavy, trupu, paží, pohyb v prostoru. Seznamování dětí se světem kultury a umění - vnímání krásy, estetična a tvořivosti.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Lena Banszel Freyová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: S sebou přineste pohodlné oblečení a přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
5. listopad 2018 ----------     8:30 - 12:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102108 číslo vzdělávací akce 1-02-1-08
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích