Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 05:56 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-02-1-09
     Materiál, nástroje a polytechnická výchova Akce č. 1-02-1-09

Obsah: Význam a příklady didaktických postupů k cílenému rozvoji znalostí, motorických dovedností a smyslového vnímání dítěte pomocí polytechnické výchovy. Začlenění polytechnické výchovy do tematických celků ŠVP. Rozvoj povědomí o materiálu a jeho vlastnostech se zapojením smyslového vnímání a manipulativních schopností. Praktické ukázky práce s materiály a surovinami (dřevo, dýha, vosk, mýdlo, přírodniny, potraviny), s jednoduchými nástroji, nářadím a pomůckami, které dítě běžně zná.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Lena Banszel Freyová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: S sebou přineste krabici (např. od bot) na výrobky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
5. listopad 2018 ----------     13:00 - 16:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102109 číslo vzdělávací akce 1-02-1-09
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích