Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 17. říjen 2018 @ 19:08 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-02-1-09
     Materiál, nástroje a polytechnická výchova Akce č. 1-02-1-09

Obsah: Význam a příklady didaktických postupů k cílenému rozvoji znalostí, motorických dovedností a smyslového vnímání dítěte pomocí polytechnické výchovy. Začlenění polytechnické výchovy do tematických celků ŠVP. Rozvoj povědomí o materiálu a jeho vlastnostech se zapojením smyslového vnímání a manipulativních schopností. Praktické ukázky práce s materiály a surovinami (dřevo, dýha, vosk, mýdlo, přírodniny, potraviny), s jednoduchými nástroji, nářadím a pomůckami, které dítě běžně zná.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Lena Banszel Freyová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
5. listopad 2018 ----------     13:00 - 16:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Královépřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102109 číslo vzdělávací akce 1-02-1-09
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích