Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 05:15 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-01-1-04
     Náměty pro práci v třídnických hodinách Akce č. 5-01-1-04

Obsah: Praktický seminář zaměřený na možnosti práce s žáky v rámci třídnických hodin. Využití třídnických hodin ke specifické i nespecifické primární prevenci rizikového chování, rozvoji pozitivního třídního klimatu a spolupráce skupiny. Limity třídnických hodin, řešení situací, příklady námětů na aktivity a vyzkoušení pod vedením lektora. Vedení třídnické hodiny a způsoby komunikace. Náměty pro práci se žáky.
Určeno:učitelům ZŠ, SŠ a metodikům prevence
Lektor:Mgr. et Mgr. Petra Kalibová Ambrožová, Ph.D.
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-12568/2017-1-741
Poplatek: 750 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
1. listopad 2018 23. říjen 2018 9:00 - 15:30 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 501104 číslo vzdělávací akce 5-01-1-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích