Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 20. duben 2019 @ 20:46 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-01-1-08
     Individuální přístup k žákům Akce č. 5-01-1-08

Akce byla zrušena !

Obsah: Prožitkový seminář v časové dotaci 8 hodin, navozující mimo jiné výukovou hodinu, při níž budou účastníci v roli žáků a na níž budou prezentovány nejčastější pedagogické chyby. Reflexe prožité výukové hodiny a převedení výstupů z ní do zásad individuálního přístupu k žákům. Osobnostní a sociální role žáka. Belbinův test, test temperamentu. Styly vedení školního kolektivu. Test GRID s reflexí (týmový vedoucí, paternalista, kompromisník). Limity individuálního přístupu k žákům, překážky a zkušenosti z praxe. Individuální motivace žáků a objektivní individuální hodnocení.
Určeno:učitelům ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Pavel Rampas
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR, nelze jej tedy využít do tzv. šablon.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
29. listopad 2018 22. listopad 2018 9:00 - 16:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 501108 číslo vzdělávací akce 5-01-1-08
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích