Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 5. duben 2020 @ 17:39 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-00-1-03
     Manažerské dovednosti ve školách a školských zařízeních Akce č. 5-00-1-03

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář nabízející možnost vyzkoušet si na prožitkových aktivitách a úkolech své podvědomé návyky při vedení lidí. Informace o vlastních manažerských a organizačních schopnostech, osobní manažerský styl ze dvou různých úhlů pohledu (GRID a situační styly). Role emoční inteligence ve vztazích s podřízenými, situační styly vedení lidí a jejich využívání ve správné fázi rozvoje podřízených. Efektivní struktura a řízení porady.
Určeno:ředitelům a vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení
Lektor:Mgr. Pavel Rampas
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
18. leden 2019 11. leden 2019 9:00 - 15:30 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 500103 číslo vzdělávací akce 5-00-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích