Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 5. duben 2020 @ 17:37 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-00-1-02
     Setkání ředitelů ZUŠ Akce č. 1-00-1-02

Obsah: Pracovní setkání vedoucích pracovníků ZUŠ. Informace Asociace ZUŠ ČR a Krajské umělecké rady, aktuální informace k soutěžím ZUŠ. Přednáška navazující na téma Osobnostní rozvoj ředitele školy - Identifikace charakteristických vlastností lídrů pro úspěšné vedení lidí - typologie a osobnostní test metodou Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) podle C. G. Junga. Diskuse s výměnou zkušeností. Doprovodný program.
Program:
26. 9. 2018 9:00 - 10:00 hodin prezence, ubytování
10:00 - 12:00 hodin informace Asociace ZUŠ ČR a Krajské umělecké rady
12:00 - 13:30 hodin oběd
14:00 - 16:00 hodin návštěva Pivovaru Náchod
16:30 - 17:30 hodin soutěže ZUŠ (pracovníci KÚ), diskuze
17:30 večeře

27. 9. 2018 7:30 - 9:00 hodin snídaně
9:00 - 12:30 hodin přednáška Bc. Jiří Stárek, Identifikace charakteristických vlastností lídrů pro úspěšné vedení lidí - typologie a osobnostní test metodou Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) podle C. G. Junga.
13:00 - 14:00 hodin oběd, ukončení programu
Určeno:ředitelům a zástupcům ředitelů ZUŠ, dalším zájemcům
Lektor:Bc. Jiří Stárek, Bc. Jaroslava Komárková, Lubor Bořek a pracovníci KÚ Královéhradeckého kraje
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: www.bonato.cz mapy
Poplatek: 1 300 Kč
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR. Účastnický poplatek zahrnuje odborný a doprovodný program. Doprava do místa konání individuální (www.bonato.cz). Ubytování v ceně 1 090 Kč/1lůžkový pokoj a 690 Kč/2lůžkový pokoj a stravu hradí každý účastník na místě v hotovosti (požadavky nutno sdělit do 8. 9. 2018 na mailovou adresu kuncova@cvkhk.cz). Na program je možné se hlásit prostřednictvím www.cvkhk.cz, nebo mailem garantovi programu. Všem přihlášeným bude zaslán přesný harmonogram programu. Časy programu jsou orientační.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
26. - 27. září 2018 08. září 2018 zahájení v 10:00 a ukončení do 13:00 hodin Hotel Bonato Náchod, Lázeňská 102   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100102 číslo vzdělávací akce 1-00-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích