Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 22. říjen 2018 @ 05:46 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-10-1-05
     Inspirativní výtvarné techniky I Akce č. 5-10-1-05

Obsah: Praktický seminář seznamující s náměty, jak hravou a nenásilnou formou přiblížit počátky vývoje výtvarného umění v pravěku a starověku. Využití různých výtvarných technik, ukázky prací autorů ve věku 5-11 let. Pravěk - muchláž, tónování papíru vodovými barvami, kresba rudkou. Egypt - pastel na barevném papíře. Řím - mozaika z barevných papírů. Stará Čína - vázy s ornamenty, podklad inkoustem, zmizíkem nakreslené zdobné prvky a čínské znaky. Vyzkoušení vybrané techniky. Rozdílnost přístupu u předškolních dětí a mladších žáků.
Určeno:učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD a pedagogům volného času
Lektor:Lucie Pítrová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-6548/2018-1-370
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou přineste 4 bílé a 4 barevné čtvrtky A4, lepidlo Kores a nůžky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
3. prosinec 2018 26. listopad 2018 10:00 - 14:00 hodin Bartoňova 1005, Náchodpřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 510105 číslo vzdělávací akce 5-10-1-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích