Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 05:21 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-10-1-05
     Inspirativní výtvarné techniky I/Pozor změna termínu konání! Akce č. 5-10-1-05

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktický seminář seznamující s náměty, jak hravou a nenásilnou formou přiblížit počátky vývoje výtvarného umění v pravěku a starověku. Využití různých výtvarných technik, ukázky prací autorů ve věku 5-11 let. Pravěk - muchláž, tónování papíru vodovými barvami, kresba rudkou. Egypt - pastel na barevném papíře. Řím - mozaika z barevných papírů. Stará Čína - vázy s ornamenty, podklad inkoustem, zmizíkem nakreslené zdobné prvky a čínské znaky. Vyzkoušení vybrané techniky. Rozdílnost přístupu u předškolních dětí a mladších žáků.
Určeno:učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD a pedagogům volného času
Lektor:Lucie Pítrová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-6548/2018-1-370
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou přineste 4 bílé a 4 barevné čtvrtky A4, lepidlo Kores a nůžky. Změna termínu z 3.12. 2018 na 21.1.2019.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
21. leden 2019 14. leden 2019 10:00 - 14:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 510105 číslo vzdělávací akce 5-10-1-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích