Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 05:53 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-01-1-02
     Jak asertivně na manipulaci Akce č. 5-01-1-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Interaktivní seminář přibližující základní principy, jakým způsobem poznat manipulaci a jak se jí bránit. Využití ilustračních videoklipů, komunikačních technik a skupinové diskuse. Jak žít svůj život a ne jen plnit představy a přání jiných, jak se dostatečně prosadit a uskutečnit svá přání? Typy lidského chování - agresivní, manipulativní, pasivní, asertivní. O největších manipulátorech - rodičích, dětech a životních partnerech. Identifikace způsobů, jak můžeme být manipulováni, manipulativní techniky a obranné postupy proti manipulaci. Hranice a možnosti vlastní svobody, o osobní svobodě a odpovědnosti. Jak se naučit říkat ne - o asertivních právech a povinnostech, o asertivitě v rodině.
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ, SŠ a vychovatelům školských zařízení
Lektor:PhDr. Petr Brichcín, Ph.D.
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-6548/2018-1-370
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
4. říjen 2018 21. září 2018 9:00 - 14:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 501102 číslo vzdělávací akce 5-01-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích