Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 20. květen 2019 @ 05:34 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-03-1-02
     Nápadník do hodin českého jazyka II Akce č. 4-03-1-02

Obsah: Seminář nabízející další nápady pro výuku českého jazyka od 3. do 5. třídy. Čtenářská gramotnost - teorie, praktické nápady (dílny, čítanky, zdroje), dlouhodobé projekty - Čtení pomáhá, Harry Potter ve 3. třídě, Pověsti, hry Story cubes, Nekonečný příběh. Karetní hry, pomůcky do hodin ČJ, pohybové aktivity - Škatulata, Autodiktát. Metody kritického myšlení - Pětilístek, Brainstorming, Myšlenkové mapy, Sněhová koule, Skládankové učení, I.N.S.E.R.T., Podvojný deník. Ukázka hodiny podle E.U.R.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Jan Horák
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: S sebou vezměte flashdisk k přenosu předloh materiálů, s nimiž se na semináři bude pracovat.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
7. listopad 2018 01. listopad 2018 12:30 - 16:30 hodin Železnická 460, Jičín   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 403102 číslo vzdělávací akce 4-03-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích