Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 05:10 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-02-1-06
     Projektová činnost v MŠ Akce č. 5-02-1-06

Obsah: Seminář zaměřený na problematiku plánování projektů v MŠ v návaznosti na TVP. Příprava, materiální zabezpečení, aktivity, výstupy. Rozvržení projektové činnosti podle náročnosti a věku dětí, realizace s ohledem na možnosti MŠ, okolí a dopravní dostupnost. Spolupráce s rodiči, se ZŠ a s dalšími subjekty. Příklady celoročních projektů s tématikou povolání, pranostiky a tradice, život v rodině, poznávání bydliště a jeho historie, zdravý životní styl, svět pohádek, svět her. Příklady dalších námětů - bezpečný život, dodržování lidských práv, prevence před úrazy, práce na zahradě, domácnost a dílna.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Eva Šinkorová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-28564/2017-1-1198
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
13. listopad 2018 06. listopad 2018 9:00 - 14:30 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 502106 číslo vzdělávací akce 5-02-1-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích