Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 20. září 2019 @ 07:45 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-10-1-04
     Dárky a dárečky Akce č. 5-10-1-04

Akce byla zrušena !

Obsah: Náměty na tvoření s dětmi od 5 let. Výroba vánočních dárků a dárečků s využitím dostupných materiálů. Práce s textilem (hračka, sněhulák) - využití rukavic a ponožek, s přírodninami (anděl a ozdoby), špachtlemi, plastovými koulemi a recyklovatelný materiálem.
Určeno:učitelům MŠ a 1. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD
Lektor:Mgr. Lenka Janelová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou přineste obyčejnou bílou rukavici, světlejší ponožku, nůžky a lepidlo na papír. Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
15. listopad 2018 08. listopad 2018 9:00 - 13:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 510104 číslo vzdělávací akce 5-10-1-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích