Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 17. říjen 2018 @ 18:21 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-1-23
     Využití pohádkových motivů v práci se žáky s potřebou podpůrných opatření Akce č. 1-01-1-23

Obsah: Stručné a přehledné objasnění principů podpůrných opatření v kontextu volby strategií výuky, didaktických postupů, úpravy organizace vzdělávání a hodnocení žáků - na ukázkách aktivit s náměty z pohádkových příběhů, které rozvíjejí zrakové a sluchové vnímání, řeč, pozornost, motoriku a vedou k úspěšnému čtení a psaní. Práce s texty s pohádkovými motivy k rozvoji čtenářských dovedností, porozumění čtenému textu, schopnosti naslouchání příběhům, tvořivé činnosti, slovní zásoby, paměti, fantazie a představivosti. Možnost využití pohádek k navozování výchovných situací. Význam didaktických her k rozvoji jazykových a komunikačních dovedností, upevnění postavení žáků ve třídě a jejich vztahu k sobě a ostatním, k práci, přírodě a životnímu prostředí. Herní činnosti k rozvoji percepčně motorické oblasti, k posílení zájmu o učení a spolupráci s učitelem i mezi žáky, k upevnění pravidel, k navození výchovných situací.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Ivana Goddefroy
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program je v akreditačním řízení
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
14. leden 2019 ----------     9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Královépřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101123 číslo vzdělávací akce 1-01-1-23
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích