Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 20. květen 2019 @ 05:17 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-03-1-02
     Osvojování gramatických jevů v českém jazyce Akce č. 2-03-1-02

Obsah: Seminář zaměřený na výukové postupy při osvojování gramatických jevů. Ukázky metodických postupů - stavba slova, pravopis koncovek podstatných jmen, přídavných jmen, zákonitosti skladby. Efektivní zprostředkování jazykového učiva s možností rozvoje kompetencí, požadavky na individuální tempo v osvojování poznatků, multisenzorální přístup. Seznámení s výukovými programy Zatracená čeština pro iPad a Windows 10.
Určeno:učitelům ZŠ
Lektor:PaedDr. Zdeněk Topil a Mgr. Bc. Dagmar Chroboková
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16226/2016-1-570
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky, nůžky, lepidlo a dle možností vlastní tablet, iPOD či notebook (není podmínkou).

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
24. říjen 2018 17. říjen 2018 9:00 - 13:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 203102 číslo vzdělávací akce 2-03-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích