Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 20. květen 2019 @ 04:46 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-01-1-10
     Strategie vedení třídy na 1. stupni ZŠ Akce č. 5-01-1-10

Obsah: Seminář poskytující náměty na motivační aktivity v rámci práce s třídním kolektivem. Dílčí kolektivní aktivity - týmové aktivity, kniha knih, horolezci, vědecká laboratoř). Celoroční hry (námořníci, příšerky, cestovatelé). Prevence šikany - komunikační kruh, otázka do krabičky, strom třídy. Podmínky a předpoklady funkční třídy. Podpora dětské odpovědnosti - spolupodílení se na vzdělávání i sebereflexe, týdenní plány, úkoloměr. Ověřené vychytávky z praxe lektorky - výměnný obchod, tagy, nálepkáč. Metodické aktivity s kolektivem napříč ročníky. Vzájemná výměna zkušeností.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ, zejména začínajícím
Lektor:Mgr. Jitka Grohmannová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Poplatek: 650 Kč
Poznámka: S sebou si přineste psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo, 6 ks různých barevných papírů.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
10. prosinec 2018 03. prosinec 2018 13:00 - 17:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 501110 číslo vzdělávací akce 5-01-1-10
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích