Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Čtvrtek, 20. červen 2019 @ 01:13 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-06-1-03
     Na pomoc učitelům matematiky se světem plným informací Akce č. 2-06-1-03

Akce byla zrušena !

Obsah: 2dílný seminář v celkové časové dotaci 8 hodin, zaměřený na rozvoj znalostí v oblasti matematické gramotnosti a možnosti jejich využití v pedagogické činnosti. 1. Role matematiky ve světě plném informací a ukázka jejího významu při rozvíjení schopnosti zpracovávat různé typy informací. Úlohy, které vyžadují samostatné vyhledávání informací typu - zkušenost z běžného života, encyklopedická znalost, souvislost mezi oblastmi matematiky. Modifikace úloh směrem k otevřeným situacím. 2. GeoGebra a její aplikace ve výuce matematiky. Seznámení s programem GeoGebra, nabídkou geometrických konstrukcí a dynamického modelování. Principy geometrie v rovině i v prostoru, vyzkoušení dynamického modelování skládání sil. Možnosti využití programu učitelem, ale i jako didaktické pomůcky žákem. Možnosti zpracování tabulek, znázornění grafů. Statistika.
Určeno:učitelům matematiky 2. stupně ZŠ, SŠ a VOŠ
Lektor:prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. a RNDr. Čeněk Kodejška, Ph.D.
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky, podle možností vlastní notebooky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
12. říjen 2018 05. říjen 2018 10:00 - 14:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
listopad 2018 ----------     9:00 - 13:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
tisk pozvánky se všemi termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 206103 číslo vzdělávací akce 2-06-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích