Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 05:08 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-10-1-01
     Výtvarné techniky v praxi. Papírový filigrán Akce č. 2-10-1-01

Obsah: Praktická dílna zaměřená na práci s papírem. Seznámení s historií techniky quilling - papírový filigrán, s pomůckami a materiálem pro práci. Využití proužků papíru, jeho formování, stáčení a lepení do požadovaného tvaru. Tvoření originálních tvarů, obrazců s možností rozvoje jemné motoriky, fantazie, kreativity.
Určeno:učitelům ZŠ, ZUŠ, asistentům pedagoga, vychovatelům školských zařízení a pedagogům volného času
Lektor:Mgr. Jana Jedličková
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 600 Kč (včetně materiálu)
Poznámka: S sebou přineste přezůvky, lepidlo Herkules, malé nůžky a pracovní plášť.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
5. listopad 2018 29. říjen 2018 8:30 - 12:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 210101 číslo vzdělávací akce 2-10-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích