Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 20. květen 2019 @ 04:44 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-01-1-07
     ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou Akce č. 5-01-1-07

Obsah: Jak pracovat s dětmi a žáky, kteří mají poruchu pozornosti spojenou s hyperaktivitou. Vysvětlení pojmu, historie, výskyt, příčiny. Současný výskyt další poruchy. Specifické vývojové poruchy učení a motorické funkce. Úzkostná porucha, deprese, somatoformní poruchy, enuréza, balbuties, tiky, porucha opozičního vzdoru, poruchy chování, hyperkinetická porucha chování. Zobrazovací techniky mozku, odlišnosti mozku u ADHD, ukázky. Základní okruhy symptomů, poruchy kognitivních funkcí (pozornost, poruchy motoricko-percepční - hyperaktivita, impulzivita, poruchy emoční, problematická sociální adaptace). Projevy ADHD v různých vývojových obdobích.Typy ADHD. Vhodný přístup a pomoc, včetně farmakoterapie.
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ, vychovatelům školských zařízení a pedagogům volného času
Lektor:Mgr. Dagmar Jakubská
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Poplatek: 650 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
21. listopad 2018 14. listopad 2018 13:00 - 18:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 501107 číslo vzdělávací akce 5-01-1-07
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích